Научете повече за Несебър

 

Община Несебър заема най-северната част от Черноморското крайбрежие на Бургаска област. На север граничи с общините Бяла и Долни Чифлик, на запад – с община Поморие, на изток – с Черно море. Общината заема територия 420,4 km², която обхваща 14 селища, от които 3 града – Несебър, Обзор и Свети Влас.

 • В нейната територия се разграничават три зони – крайбрежна, равнинна и планинска.
 • Климатът е умереноконтинентален.
 • Водите – морски, подпочвени, речни.
 • Почви – канелено-горски.
 •   
  Подходящите природо–климатични условия и високата средногодишна температура са фактор, който формира отрасловата структура на общинската икономика – стопански туризъм, отдих и спорт. Плажните ресурси на общината са едни от най-големите на българското Черноморско крайбрежие и възлизат на 1500 дка с общ капацитет 140 хил. плажни места.

   

    

  Значителната крайбрежна ивица и нейният разнообразен характер създават благоприятни условия за развитие на туризма. Те превръщат община Несебър в най-голямата туристическа агломерация на българското Черноморие. На нейната територия функционират 730 хотела и 2923 частни квартири с над 155 218 легла и 3537 заведения за обществено хранене.

   

    

  Старият град е разположен на малък полуостров с дължина само 850 m и ширина 350 m, свързан със сушата чрез тесен провлак.

   

    

  Schedule a Visit